Nieuwe wereld van leren sterk in opkomst!

De nieuwe wereld van leren is sterk in opkomst, er wordt steeds meer geschreven over de inzet en toepassingen van de virtuele klas. Dit artikel is gepubliceerd op www.leefritme.nl naar aanleiding van een artikel op www.fastcompany.com 

Zie ook de reactie van Guus Klapper onderaan dit bericht!

De opkomst van het virtuele klaslokaal
04-02-2011 | Door: Redactie Leefritme

Op het hakblok: de docent. Geautomatiseerd leren is meer dan een goedkope oplossing voor de kleiner wordende klassen, het komt tegemoet aan de vraag technologische ontwikkelingen een centralere rol te geven in het onderwijs. Steeds meer wordt er geëxperimenteerd met innovatieve snufjes in en om het klaslokaal.

Technologie ontwikkelt zich snel, en zowel docent als leerling ondervindt de vele veranderingen. Al ligt het bij de docent toch anders dan bij de leerling. De leerling is van nature meer een bolleboos, de docent is geen tech native en moet zijn best doen bij te blijven. Van cassettebandje, discman tot MP3, de docent heeft het allemaal meegemaakt. Terwijl de leerling van nu niet eens begrijpt dat er ook vaste telefoons mét snoer bestaan.

In Amerika gaan ze al verder met het implementeren van techniek in het klaslokaal, daar wordt volop geëxperimenteerd met een docentloze manier van lesgeven. De rol van de docent staat zelf ter discussie: van educatieve werker die verantwoordelijk is voor inhoudelijke overdracht naar onderzoeksassistent, of coach.

Of dit gezien wordt als een positieve verandering is, verschilt per land. In India bijvoorbeeld verwelkomen ze deze verandering maar wat graag, terwijl in Florida afkeurend het hoofd wordt geschud. Voor India is de positieve houding gemakkelijk te verklaren: via Internet hebben ook de minder bedeelden, bijvoorbeeld de kinderen uit de sloppenwijk, kans op een opleiding. Op die manier hoeven zij niet onder te doen voor hun leeftijdsgenootjes die particulier onderwijs genieten.

Hoewel het Westen een negatieve houding heeft, zijn de positieve resultaten van een virtueel klaslokaal niet te ontkennen. In 2009 heeft het Amerikaanse Ministerie van Onderwijs een onderzoek gedaan waaruit bleek dat leerlingen uit een virtuele klas over het algemeen hoger scoorden dan de leerlingen die dezelfde cursus via traditioneel onderwijs volgden. Virtueel onderwijs is beter in staat om een op maat gemaakt programma aan de leerling aan te bieden, om zo in zijn eigen tempo de stof tot zich te nemen. In tegenstelling tot traditioneel onderwijs waar ‘one size fits all’ de boventoon voert. Een andere opvallende uitkomst is dat leerlingen uit de virtuele klas gemiddeld langer geconcentreerd aan een taak werken dan hun leeftijdsgenoten uit de traditionele klas.

Toch zijn er ook kanttekeningen te plaatsen bij een virtuele manier van leren. Zo bleek dat leerlingen zonder toezicht van een volwassene 50% van hun tijd verzuimen. De verleiding van online spelletjes en andere ‘onzin’ ligt continu op de loer. Het lijkt erop dat leerlingen de aanmoediging van een volwassene echt nodig blijken te hebben.

Reactie Guus Klapper

De virtuele klas met docent is echter een nog efficiëntere oplossing omdat de docent dan naar de student toekomt, waar ook ter wereld. De rol van de docent is sterk aan het veranderen, aangezien content via het internet in ruime mate voorhanden is en het sec overdragen van inhoud minder noodzakelijk wordt. Toch blijft de Tacit Knowledge van een deskundige docent een van de meest elementaire zaken van rendement vol leren.
Docenten (ik ben er zelf ook een) zijn van nature gericht op het begeleiden van groepen en individuen en maken daarbij het liefst gebruik van variatie en verschillende methoden om te leren. Bezuinigingen op onderwijs, grote scholen en door uitgeverijen ontwikkelde lesmethoden zijn de uitvinders van “one size fits all” onderwijs.

Onze ervaringen met docenten, leerkrachten en trainers die live online via virtuele klassen lesgeven zijn uitermate positief. Naast een enorme rendementsverbetering, zien we ook een geweldige ontwikkeling bij docenten zelf. Ze blijken in staat om in korte tijd de principes en elementen van het nieuwe leren toe te passen. Zij zijn en worden de nieuwe kennismakelaars die (jonge) mensen helpen om zich te oriënteren op de juiste content en hen begeleiden met diverse methoden om optimaal te leren. De docent is de live content in een optimaal leerproces.

Advertenties

Virtueel klaslokaal bereikbaar > wat ga je ermee doen?!

Persbericht januari

De Virtual Classroom Nisai Live van Green Square komt beschikbaar in de elektronische leeromgeving Three Ships N@TSchool!. Dat is de uitkomst van het samenwerkingsverband dat Green Square en Three Ships Enterprise in december 2010 sloten.

Scholen die nu al beschikken over N@tschool! kunnen de virtuele klas omgeving eenvoudig gebruiken. “De Virtual Classroom is een uitbreiding van het fysieke schoolgebouw en stelt docenten en studenten in staat elkaar overal te bereiken” aldus Green Square-directeur Guus Klapper. “Daarom past onze oplossing uitstekend in de omgeving van Three Ships N@TSchool!.”

Wiel van de Berg, directeur van Three Ships: “De individualisering van de samenleving zet door, ook in het onderwijslandschap. Steeds meer individuele leertrajecten kunnen nu vormgegeven en gemanaged worden. Door het bundelen van expertise met Green Square geven we opleiders de gelegenheid om digitaal leren te combineren met -virtueel- klassikaal contact. In een omgeving die bekend en vertrouwd is.“

Wat ga je ermee doen?!

Met het virtuele klaslokaal binnen handbereik (voor gebruikers van N@tschool!) wordt je nu als docent uitgedaagd om slimme toepassingen voor je studenten te verzinnen. Denk daarbij zo breed mogelijk en altijd met het uitgangspunt dat het toegevoegde waarde moet opleveren voor jouw onderwijsprogramma en de student.

Al ideeën? Inspireer elkaar en laat ze horen!

Eindelijke aandacht voor alle kinderen uit de klas!

Kinderen gaan graag naar school en krijgen op school stapsgewijs de gelegenheid zich te ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving. Dit gaat goed totdat er door ziekte, gedragsproblemen, sociale problemen maar ook door hoogbegaafdheid een behoefte aan extra ondersteuning ontstaat.

De school kan vaak in dit geval geen oplossing bieden door beperkte middelen die beschikbaar zijn. Door gebruik van de virtuele klas kan de school in samenwerking met de ouders wel een oplossing bieden. Leerlingen die in de reguliere klas eigenlijk meer oefening en begeleiding nodig hebben kunnen dit nu ook krijgen.

Diverse modulen worden aangeboden aan leerlingen via de virtuele klas. Bijvoorbeeld online Remedial Teaching (extra ondersteuning op het gebied van spelling, rekenen etc.). Ook voor meerbegaafden zijn er bijvoorbeeld uitdagende online lessen Engels te volgen, gegeven door docenten in Engeland.

De online onderwijsdiensten worden uitgevoerd in de virtuele klas. Hier kunnen de leerlingen live communiceren met medeleerlingen en de leerkracht, documenten delen, met elkaar chatten, maar vooral de onderdelen uit het lesprogramma blijven volgen. Extra aandacht en oefening zorgt ervoor dat leerlingen een achterstand kunnen inhalen en bij blijven met hun reguliere klas. De continuïteit en het gebruik van internet, met uitdagende werkvormen, zorgen voor een effect in de leerproces van het kind.

Online Live Remedial Teaching
De Montessorischool Stad uit Almere is van start gegaan met de onderwijsdienst Online RT. In deze video zie je hoe dit in zijn werk gaat en wat het betekent voor de school, de kinderen en de ouders.

Meer informatie is te vinden via deze link: http://greensquare.nl/pagina.php?ID=106

Ervaring van een student in de Virtuele Klas

Bekijk nu het interview met Elly van Riessen, een student van de Vakopleiding Declarant online van de EVO. Zij vertekt over haar ervaringen met online leren via de virtuele klas.

Voorbeeld 2 Les in de Virtuele Klas

Een les verzekeren in de Virtuele Klas.

De meerwaarde van het online klaslokaal

Een belangrijke vraag die vaak gesteld wordt over de virtuele klas is: wanneer zet je het in? In welke situaties heeft het online aanbieden van lessen meerwaarde ten opzichte van klassikale bijeenkomsten?

Ben jij als docent of trainer ook regelmatig op zoek naar de toepassingsmogelijkheden van de virtuele klas? Lees dan het artikel ‘Live beeldcommunicatie’, geschreven door Klaudi Bertelink in opdracht van Kennisnet. In dit artikel wordt een mooi overzicht gegeven van de organisatorische en -nog belangrijker- de onderwijskundige meerwaarde van het gebruik van live beeldcommunicatie. 

Hoewel het artikel zich in eerste instantie richt op de inzet van video-conferencing is de vertaling naar de virtuele klas snel gemaakt.

Hier volgt een korte samenvatting van de genoemde punten in het artikel.

Volgens Bertelink is organisatorisch de inzet van  live beeldcommunicatie in de eerste plaats van toegevoegde waarde voor leerlingen die fysiek niet in de klas aanwezig kunnen zijn, zoals schipperskinderen of kinderen die langdurig ziek zijn. In het artikel wordt met name gesproken over leerlingen die op deze wijze nog steeds meedoen met hun eigen klas, maar je zou ook speciaal voor deze doelgroep een klas kunnen opzetten waarbij ze met medelotgenootjes vanuit huis online lessen volgen. Ook in het volwassenenonderwijs zijn er legio voorbeelden van mensen die wel een opleiding willen volgen maar voor wie het praktisch onmogelijk is dit klassikaal te doen. Denk maar aan iedereen in je omgeving die fulltime werkt, kinderen van school moet halen etc. Een online opleiding kan hier uitkomst bieden. Een mooi voorbeeld van hoe het ‘online wel kan’ is de VVCS Academy waarbij profvoetballers in de avonduren vanuit huis online lessen volgen en zo naast hun voetbalcarrière en drukke trainingsschema toch de mogelijkheid hebben een volwaardige opleiding te volgen. 

Een tweede organisatorische winst kan volgens het artikel gehaald worden bij kleinschalig onderwijs. Sommige opleidingen zijn slechts voor een kleine doelgroep interessant. De ervaring leert dat bij gebrek aan aanmeldingen dergelijke opleidingen vaak worden geannuleerd of slechts op 1 locatie worden aangeboden waar de leerlingen vanuit alle windstreken naar toe dienen te komen, met lange reistijden als gevolg. Online lessen waarbij iedereen gewoon vanaf zijn huis of werkplek de sessies kan volgen vormen hier een uitkomst.

Ook maakt live beeldcommunicatie het eenvoudig kennis en ervaringen live uit het buitenland de klas binnen te halen. Experts, ervaringsdeskundigen en andere interessante sprekers uit het buitenland kunnen via de computer hun verhaal doen of zelfs dingen laten zien via de webcam zonder daarvoor hiernaartoe te komen. Op dezelfde wijze is het veel eenvoudiger direct in te spelen op de actualiteit. Met live beeldcommunicatie kun je letterlijk bovenop het nieuws zitten, door live contact te leggen met iemand ter plaatse of een deskundige. Een andere meerwaarde van online beeldcommunicatie is de mogelijkheid om plaatsen te bezoeken of gebeurtenissen mee te maken die normaliter niet of nauwelijks live bij te wonen zijn. Leuke voorbeelden die in het artikel worden genoemd zijn het online live bezoeken van de wapenkamer van de politie,  een rondleiding op een olieplatform of het meemaken van de geboorte van een dier in Artis.

Tot slot worden in het artikel bijles en stagebegeleiding genoemd. Ook hier kan de inzet van de online beeldcommunicatie veel organisatorische problemen wegnemen.

Behalve organisatorisch kan de inzet van online live communicatiemiddelen ook onderwijskundig veel meerwaarde hebben.

Zo is het relatief makkelijker ‘mensen met een verhaal’ de klas in te halen. Het geleerde krijgt zo meer betekenis omdat de deelnemer de context kent. En meer betekenis = beter  leren. Ook biedt live beeldcommunicatie extra mogelijkheden voor het aanbieden van afwisselende werkvormen zoals; vraag en antwoord met een professional, waarnemen van een live gebeurtenis, (laten) demonstreren van een plaats of een voorwerp, opdrachten met gebruik van multimedia, het opzetten van competities tussen verschillende klassen, scholen,  afdelingen of teams, toetsen aan de praktijk.

Een ander genoemd onderwijskundig voordeel is dat online beeldcommunicatie de mogelijkheden vergroot om ouders, coaches of anderen belanghebbenden actief te betrekken bij het leerproces van de lerende door hen online te laten meekijken met lessen.

Online beeldcommunicatie kan tevens helpen de communicatieve vaardigheden van de deelnemers te ontwikkelen. Beeldcommunicatie heeft een aantal beperkingen, zoals afstand tussen deelnemers, een smal blikveld, vervorming en afzwakking van het geluid en mogelijke vertraging. Positieve kant hiervan is dat de leerling  gedwongen wordt zich te focussen en effectief te communiceren, denk aan actief luisteren, scherp formuleren, snel to the point komen en zich aan afspraken houden. Uiteraard  doet het online communiceren ook een beroep op de computervaardigheden van de deelnemer.

Tot slot wil ik zelf nog een punt toevoegen aan zowel de organisatorische als de onderwijskundige lijst. De inzet van een online klaslokaal maakt het heel eenvoudig tijdens een opleiding veel maar relatief korte contactmomenten in te plannen. Vooral voor bedrijven waar medewerkers het geleerde meteen in de praktijk moeten brengen is dit een uitkomst. Je kunt als docent (bijvoorbeeld aan het begin van de ochtend) online een korte uitleg geven vanuit de theorie, de deelnemers vervolgens gelijk met een praktijkopdracht de werkvloer opsturen en aan het eind van de dag of ochtend weer samen  laten inloggen om de ervaringen van die dag te bespreken. Hierdoor kan een veel betere link worden gelegd tussen het theoretisch leren en het leren in de praktijk.

Kortom: de inzet van een online lesomgeving kan in veel situaties van toegevoegde waarde zijn. Mijn advies is dat bedrijven en onderwijsinstellingen die gebruik (willen gaan) maken van dergelijke middelen goed nadenken hoe zij de nieuwe mogelijkheden het beste kunnen benutten. Artikelen als deze kunnen hierbij een zetje in de goede richting geven!

Wil je het hele artikel van Klaudi Bartelink lezen? Kijk dan op deze link: Live beeldcommunicatie.

Instructie Applicatie delen

Applicatie delen is voor veel docenten van de virtuele klas nog een lastige functionaliteit. Maar aangezien het zoveel mogelijkheden met zich meebrengt willen we jullie graag een update geven over het gebruik van applicatie delen.

In de onderstaande instructie video wordt uitlegd hoe het applicatie delen ook alweer werkt (in Nisailive). Heb je nog leuke ideeën of voorbeelden van het applicatie delen in de praktijk > reageer op dit bericht!